Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα από επιστήμονες του Berkeley Lab, σε συνεργασία με ερευνητές του SUNY Upstate Medical University, έδειξε ότι οι –άνω του μετρίου-συγκεντρώσεις CO2 σε εσωτερικούς χώρους, μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τους ανθρώπους στη λήψη αποφάσεων. Τα αποτελέσματα ήταν απροσδόκητα και μπορεί να έχουν επιπτώσεις ιδιαίτερα στα σχολεία και σε άλλους χώρους με υψηλή πυκνότητα παρευρισκομένων.

 «Στο χώρο μας, είχαμε πάντοτε το δόγμα ότι το CO2, στα επίπεδα που συναντάται στα κτίρια, δεν είναι σημαντικό και δεν έχει άμεσες επιπτώσεις στους ανθρώπους», δήλωσε ο επιστήμονας William Fisk, ένας από τους συντάκτες της μελέτης. «Έτσι αυτά τα αποτελέσματα, τα οποία ήταν αρκετά σαφή, μας εντυπωσίασαν.»

Από τις εννέα κλίμακες της απόδοσης της λήψης αποφάσεων, οι εθελοντές έδειξαν σημαντικές μειώσεις στις έξι από αυτές, όταν η περιεκτικότητα του αέρα σε CO2 ήταν 1.000ppm και σε επτά όταν ήταν 2.500ppm. Η πιο δραματική πτώση στην απόδοση, κατά την οποία, οι εθελοντές κρίθηκαν ως «δυσλειτουργικοί» , αφορούσε την ανάληψη πρωτοβουλιών και τη στρατηγική σκέψη. «Οι προηγούμενες μελέτες είχαν γίνει για 10.000 ppm και 20.000 ppm,” δήλωσε ο Mark Medell.

Τα αποτελέσματα αυτά, θα πρέπει να επαναληφθούν σε μια μελέτη μεγαλύτερου μεγέθους. Ωστόσο φανερώνουν, πως η επιδίωξη ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων δίχως να λαμβάνονται υπόψη οι άνθρωποι που θα τα κατοικήσουν, μπορεί να έχει δυσμενείς οικονομικές συνέπειες. «Καθώς υπάρχει ένα κίνημα για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, ταυτόχρονα υπάρχει και μια ώθηση στην κατασκευή κτιρίων με λιγότερες δαπάνες και αυστηρότερους κανονισμούς.», δήλωσε ο Mendell. «Όμως, σε αυτή τη διαδικασία, υπάρχει ο κίνδυνος να αγνοηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις για τον ανθρώπινο παράγοντα. Ένας τρόπος για να βεβαιωθούμε ότι οι άνθρωποι έχουν την προσοχή που τους αξίζει, είναι να επισημάνουμε τις δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις της κακής ποιότητας του εσωτερικού αέρα. Το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να σκεφτούν ή να αποδώσουν το ίδιο καλά, προφανώς έχει δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις.»

Η κύρια πηγή CO2 στους εσωτερικούς χώρους, είναι οι άνθρωποι. Παρόλο που οι συνηθισμένες εξωτερικές συγκεντρώσεις είναι περίπου 380 ppm, η περιεκτικότητα του αέρα σε CO2 στους εσωτερικούς χώρους μπορεί να φτάσει αρκετά χιλιάδες ppm. Οι υψηλές συγκεντρώσεις CO2 σε εσωτερικούς χώρους, οφείλονται στον ελλιπή εξαερισμό, λόγω των αναγκών μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης. Οι συγκεντρώσεις CO2 σε κτίρια γραφείων, συνήθως δεν υπερβαίνουν τα 1.000 ppm, εκτός από τις αίθουσες συνεδριάσεων, όπου συγκεντρώνονται ομάδες ανθρώπων για μεγάλες χρονικές περιόδους. Στις αίθουσες διδασκαλίας των σχολείων, οι συγκεντρώσεις υπερβαίνουν συχνά τα 1.000 ppm και μερικές φορές ξεπερνούν τα 3.000 ppm.

Σε συγκεντρώσεις CO2 της τάξεως των 2.500 ppm, παρατηρείται δραματική πτώση στη στρατηγική σκέψη και στην ανάληψη πρωτοβουλιών. Οι Fisk, Mendell και οι συνεργάτες τους, εξέτασαν τις επιπτώσεις στην έκθεση τριών διαφορετικών συγκεντρώσεων CO2. Στα 600 ppm, στα 1000 ppm και στα 2.500 ppm. Για την έρευνα τους επιστράτευσαν 24 συμμετέχοντες, κυρίως φοιτητές. Αν και το μέγεθος του δείγματος ήταν μικρό, τα αποτελέσματα ήταν ολοφάνερα. Η επίδραση ήταν τόσο μεγάλη, όπου ακόμα και με ένα μικρό αριθμό ατόμων, τα αποτελέσματα ήταν σαφή.

Το επόμενο βήμα για τους ερευνητές του Berkeley Lab είναι να αναπαράγουν και να διευρύνουν τα αποτελέσματα της έρευνας τους. «Ο στόχος μας είναι να αναπαράγουμε αυτή τη μελέτη γιατί είναι αρκετά σημαντική και έχει μεγάλες επιπτώσεις», δήλωσε ο Fisk. «Χρειαζόμαστε μεγαλύτερο δείγμα και επιπρόσθετες δοκιμές της απόδοσης των ανθρώπων. Θέλουμε επίσης να συμπεριλάβουμε και έναν εμπειρογνώμονα ο οποίος να είναι σε θέση να αξιολογήσει το τι συμβαίνει στο φυσικό επίπεδο.»

Πηγή: http://scitechdaily.com

πηγή: http://www.scienceandtechnology.gr//2012/10/οι-επιπτωσεις-του-co2-στη-ληψη-αποφασεων/

Η εικόνα είναι του χρήστη ~maticgolob στο deviantart.com. ( link )

Advertisements