Στην αγάπη ενός ζώου, στη γεμάτη αλτρουισμό και αυτοθυσία αγάπη του υπάρχει κάτι που αγγίζει ολόισια την καρδιά εκείνου που είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει τη σαθρή και ιδιοτελή φιλία και τη χαλαρή πίστη του ανθρώπου.